זהו ניסיון ראשון לשים לב שזה מסתדר

היה היה לפני הרבה שנים